Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Άστα να πάσιν

Προς υπεράσπισην μου εν είμουν κάτω σε καφετερίαν να απλώννω ζάμπαν! Εξύπνηα εγιώ ο κακορίζικος το πουρνόν να κάτσω να θκιεβάσω τζαι κατζλή (κάτι μεταξύ καλής και κατζιάς) ώρα που σε ήβρα μέστο ΜΣΝ γιατί η παρέα σου έν εθιστική όπως το τσιάρον που ποττέ εν εκάπνισα (μόνον πούρα). Ως το δείλις εν είχα κάμει τίποτε τζαι είπα ότι εν πάει άλλον. Πρέπει να κάμω κάτι τουλάχιστον. Εν τέλη έμεινα αθκιέβαστος...!!

Κατά τες 9 παρά έπεσεν τελέφωνον που την κολλητήν για το ένταμπου εννά κάμομεν πόψε τζαι άρκεψεν η νύχτα να μου έρκεται ανάποδα. Έσιει έξι μήνες να πάω κλαπ. Η κολλητή επήεν με κάτι φίλες της εψές που εν εμπορούσα εγιώ λόγω τραπεζιού τζαι εβαρκέτουν πόψε γιατί ούτις αλλιώς το συνηθές κλαπ μας άλλαξεν είπεν τζιαι εν ναιν καλόν πκιόν. Τζιαι μετά που καμιάν ώραν έσυρεν τζιαι την βόμβαν ειστήν καφετερίαν που επήαμεν να πλώσομεν ζάμπαν (την νύχταν επαναλαμβάννω). ''Εν είμαι του κλαπ πκιόν!! Εβαρέθηκα τα κλαπ!! Έντζιαι θέλεις να πάμεν ξανά ειστό ....... εν ναιν;'' Τζιέιντην ώραν ανάψαν τα λαμπούθκια μου σαν το χριστουγεννιάτικον όι γιατί εθύμωα αμμά γιατί ήρτεν μου επιφώτιση. Εγιώ θέλω να πάω κλαπ. Όπκοιος κοπιάσει. Αν μεν θέλει ούτε εγιώ πρόκειται να την ακολουθώ στην δουλειάν του γκόμενου πκιόν, έσιει 2 γρόνια...κανεί!! Ούτις αλλιώς τζιιμέσα έν γκομενοθύελλα. Γιατί να πααίννω τζιαι να κολάζουμαι με το απαγορευμένον. Έλεος εκατάντηα Βίσσιη (πλυν την διεθνήν [?] καριέραν).

Εν τέλη ήρτα έσσω να γράψω στο ιστολόγιον τζαι να δηλώσω ότι αν ήταν να θκιαλέξω μεταξύ 6 μηνών δίχα κλαπ τζαι 6 μηνών δίχα συνουσίαν είσιεν να θκιαλέξω το πρώτον φυσικά!! Ακατάχνωτα! Η συνουσία έν υπερτιμημένη. Ή μόνη απαίτηση του κλαπ είναι να ντυθείς κόσμια. Ποττέ έθα σε κρίνει αν εν άντεξες ως το τέλος, αν ενύσταξες μέστην μέσην του κκιεφκιού, αν μεν το κάμεις σωστά τζιαι ποττέ εν έσιει πονοτζιέφαλον, ποττέ εν ναιν κουρασμένον τζαι πάντα κρατα 3-4 ώρες. Η συνουσία το πολλύν έναν μισάωρον τζιαι το καλόν το γλέντιν ποττέ πάνω που 3-4 λεπτά!

Είμαι επισήμως με τες ανάποδες μου. Κακόν πράμαν να είσαι σε μιάν μονοδρομικήν φιλίαν. Φταίω τζιαι εγιώ που εν έχω απαιτήσεις τζιαι ικανοποιώ τους άλλους. Το πρόβλημαν έναι ότι με τες απαιτήσεις μπορεί να καταλήξω τζιαι μανιχός μου. Κακόν πράμαν η φιλία που εν χωρεί απαιτήσεις. Όπως θκιεβάζεται εγιώ είμαι κακός ιστολόγος. Ο φιλενάς μου αντιθέτως κατέχει το λέγειν. Ποσιαιρετώ.

Μέτατρον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου